Сайт за проверка на УВТ

В този сайт можете да направите проверка за автентичността на удостоверенията, издавани от Службите по вписванията след 19.03.2018 г.

Всяко едно удостоверение, издадено след тази дата, носи уникален буквено-цифрен код с дължина 12 знака.

Чрез въвеждането на кода можете да проверите дали удостоверението, с което разполагате, отговаря на съдържанието на издаденото от Агенция по вписванията.

Място от което се чете кода на удостоверението

За да проверите удостоверението, изберете от менюто по-горе "Проверка на УВТ".

На екрана, който ще се отвори, въведете кода от удостоверението (точно както го виждате). Този код е с дължина 12 знака и съдържа само цифри и главни латински букви.

Ако въведеният код е правилен, ще се отвори екран, който съдържа основни данни за удостоверението (входящ номер, служба по вписванията, дата на издаване и статус).

Под тази информация ще има линк към сканираното удостоверение.

Примерен резултат от проверка на УВТ

Ако забележите някой от изброените проблеми, моля свържете се незабавно с Агенция по вписванията (информация за това има на страницата за Контакти):

  • На удостоверението лиспва код
  • Кодът не може да се провери в този сайт
  • При проверка на кода се показва статус различен от "Издадено"
  • Сканираното удостоверение не съвпада с хартиения екземпляр, с който разполагате